Mòduls formatius disponibles

Treballem per anar incorporant nous continguts al nostre catàleg de cursos. També podem crear cursos a mida per a la seva institució a partir de tot el nostre material. Aquests mòduls formatius els podem subministrar en diferents formats, entre els quals estan els majoritàriament suportats per les plataformes d’aprenentatge online (SCORM, AICC o HTML5, entre d’altres).

Els mòduls formatius que formen part del nostre catàleg de cursos són:

MF0101. Presentació crèdit CAFEMN: competències generals i marc legal

 • Presentació del crèdit de CAFEMN.
 • Competències generals.
 • Àmbit professional i de treball.
 • Marc legal.

MF0201. Aspectes de seguretat i maneig bàsic del cavall

 • Aspectes de seguretat.
  • Zona de seguretat en la conducció del cavall.
  • Posició en la conducció del cavall.
  • Situacions de risc.
  • Lligar el cavall.
  • Muntar i desmuntar del cavall.
  • Vestimenta adequada.
 • Altres procediments habituals en el maneig bàsic del cavall.

MF0301. Origen i evolució del cavall, el cavall i l’home

 • Origen i evolució del cavall.
 • El cavall en les eres prehistòriques.
 • Classificació biològica del cavall.
 • Obtenció de les actual races.
 • Avantpassats de les races actuals.
 • Altres èquids.
 • Vídeo sobre el cavall prehistòric.
 • La domesticació del cavall.
 • El cavall i l’home al llarg de la història.
 • El cavall i l’home a l’actualitat.

MF0302. El cavall, tipus de cavalls i funcionalitat de les races

 • El cavall.
  • Els cavalls pesats o de tir.
  • Els cavalls lleugers o de sella.
  • Els ponis i les races miniatura.
 • L’ase o ruc.
 • Funcionalitat de les races de cavalls.
 • Vídeo sobre 200 races de cavalls.

MF0303. Catàleg Oficial de Races de Cavalls d’Espanya

 • Catàleg Oficial de Races de Cavalls d’Espanya.
 • Classificació de les races en el catàleg.
  • Raça autòctona de foment.
  • Raça autòctona en perill d’extinció.
  • Raça integrada a Espanya.
  • Altres èquids registrats.
 • Llistat alfabètic i descripció de les races.

MF0304. Capes, patrons i pelatge del cavall, genètica bàsica

 • Introducció.
 • Capes.
  • Pigments i color del pel.
  • Pelatges bàsics i genètica.
  • Pelatges diluïts.
 • Patrons.
 • Quadre resum de capes i patrons.
 • Marques especials.
  • Cara.
  • Extremitats.
  • Cos.
  • Altres marques.
  • Marques particulars de la raça Appaloosa.
 • Gràfica resum (en anglès).

MF0305. Capes, patrons i pelatge del cavall en les races americanes

 • Introducció.
 • Capes de la raça Quater Horse.
 • Capes de la raça Paint Horse.
 • Patrons de la raça Paint Horse.
 • Capes de la raça Appaloosa.
 • Patrons de la raça Appaloosa.
 • Marques especials dels Appaloosa.
 • Marques facials.
 • Marques en les extremitats.

MF0306. La morfologia exterior del cavall

 • Regions anatòmiques del cavall.
 • Classificació morfològica.
 • Anatomia exterior del cavall.
 • Plans i direccions anatòmiques.

MF0307. Fonaments de biologia del cavall I: aparell locomotor

 • Vídeo d’introducció.
 • Aparell locomotor.
  • Sistema esquelètic.
  • Sistema muscular.

MF0308. Fonaments de biologia del cavall II: altres sistemes i aparells

 • Sistema nerviós.
 • Sistema circulatori.
  • Sistema cardiovascular.
  • Sistema limfàtic.
 • Aparell respiratori.
 • Aparell digestiu.
 • Aparell urogenital.

MF0309. Conformació i avaluació del cavall I: la conformació ideal

 • Definició de conformació.
 • Estudi de les proporcions corporals.
 • La conformació ideal.
 • Musculació.
 • Equilibri i proporció.
 • Qualitat i refinament.

MF0310. Conformació i avaluació del cavall II: defectes de conformació

 • Defectes de conformació.
  • Cap.
  • Coll.
  • Espatlla.
  • Pit.
  • Línia superior
  • Maluc i gropa.
  • Aploms.
 • Compensacions

MF0401. Psicologia i comportament del cavall

 • El cavall com herbívor.
 • El grup social dels cavalls.
 • Comportament en llibertat.
 • Comportament en captivitat.
 • Vídeo d’exemple.

MF0402. El llenguatge corporal i els sentits del cavall

 • Llenguatge corporal i signes externs.
 • Els sentits del cavall.
  • La vista.
  • L’oïda.
  • L’olfacte.
  • El gust.
  • El tacte.
  • L’equilibri.
 • Vídeos d’exemple.

MF0501. Necessitats, vicis i aprenentatge del cavall

 • Les necessitats del cavall.
 • Vicis i mals hàbits del cavall.
 • El temperament del cavall.
 • Mecanismes d’aprenentatge.
 • La doma del cavall.
 • L’entrenament del cavall.

MF0601. L’equipament del genet i amazona

 • L’equipament bàsic del genet i amazona.
 • Vídeos d’exemple.

MF0701. La neteja del cavall

 • Conceptes bàsics.
 • Estris de neteja del cavall.
 • Neteja en sec.
 • Neteja i tallat de parts delicades.
 • Entretallat de crineres pas a pas.
 • Neteja i tallat de la cua.
 • Neteja amb aigua.
 • Neteja de peülles.
 • Neteja d’ulls, narius i orelles.
 • Esquilat del cavall.
 • Bandatge de descans.
 • Trenats i pentinats.
 • Trenat de la cua pas a pas.

MF0702. La preparació del cavall i altres procediments

 • La preparació del cavall.
  • Conceptes bàsics.
  • Parts de la sella o muntura.
  • Parts de la brida.
  • La neteja de l’equipament.
 • Altres procediments.

MF0801. Les instal·lacions equines

 • L’allotjament del cavall.
  • Prats.
  • Pàdocs.
  • Quadres.
 • Femer.
 • Magatzem pel pinso.
 • Magatzem pel farratge.
 • Altres instal·lacions.
 • Altres espais.

MF0901. Anatomia i funcionament de l’aparell digestiu

 • Generalitats de l’aparell digestiu.
 • Òrgans principals de l’aparell digestiu.
  • Boca.
  • Faringe.
  • Esòfag.
  • Estómac.
  • Intestí prim.
  • Intestí gros.
 • Altres òrgans de l’aparell digestiu.
 • Vídeo d’exemple.

MF0902. Els nutrients dels aliments i pautes d’alimentació

 • Els nutrients dels aliments del cavall.
 • Pautes d’alimentació.
 • Càlcul del pes del cavall.
 • Taula d’alimentació.
 • Consells bàsics d’alimentació.
 • Trastorns derivats de l’alimentació.

MF0903. Els aliments del cavall

 • La pastura.
 • Farratges.
 • Principals varietats de farratges per cavalls.
 • Mètodes de conservació del farratge.
 • Altres tipus de farratges.
 • Concentrats.
 • Cereals.
 • Aliments complementaris.
 • Taula comparativa nutricional.

MF0904. Metabolisme energètic i alimentació dels cavalls

 • El metabolisme energètic.
 • Vies d’obtenció d’energia.
 • Alimentació i rendiment esportiu.

MF1001. Les constants vitals del cavall

 • Vídeo de presentació.
 • Constants vitals d’un cavall adult en repòs.
 • Constants vitals d’un poltre fins als 2 dies en repòs.
 • Imatges i vídeos d’exemple.
 • Quan trucar al veterinari?
 • Consells i errors freqüents al prendre les constats vitals.
 • Injecció intramuscular.

MF1201. El transport de cavalls

 • Tipus de vehicles.
 • Transport i benestar animal.
 • Vídeos de procediments.

MF1301. Tècniques d’equitació I: la posició del genet o amazona i les ajudes

 • Procediments.
  • Abans de muntar.
  • Muntats.
  • Desmuntats.
  • Després de desmuntar.
 • La posició del genet/amazona.
  • Posició de mans i braços.
  • Posició d’espatlles i tronc.
  • Posició de cames i talons.
  • Errors comuns de posició.
 • Les ajudes.
  • Ajudes naturals.
  • Ajudes artificials.

MF1302. Tècniques d’equitació II: ús de les regnes i combinació d’ajudes

 • Ús de les regnes.
  • Regnes directes.
  • Regnes indirectes.
 • Combinació d’ajudes.

MF1303. Tècniques d’equitació III: els aires del cavall i l’ús de les ajudes

 • El aires del cavall.
  • Definicions.
  • Pas.
  • Trot.
  • Galop.
 • Transicions en llibertat.
 • Ús de les ajudes i aires.

MF1304. Tècniques de superació d’obstacles I: tipus d’obstacles naturals

 • Tipus d’obstacles naturals.
  • De precisió, a franquejar al galop.
  • De salt, a franquejar al galop.
  • De precisió, a franquejar al pas.
  • De calma, a franquejar al pas.
  • De precisió, a franquejar a la mà.
  • De calma, a franquejar a la mà.
 • Vídeo d’exemple.

MF1305. Tècniques de superació d’obstacles II: competències i entrenament

 • Competències del genet d’exterior.
 • Tècniques de superació d’obstacles.
 • Entrenament dels cavalls.
 • Exercicis d’entrenament.
 • Vídeo d’exemple.

MF1306. Tècniques d’iniciació al salt: definició, tipus d’obstacles i posició

 • Definició.
 • Tipus d’obstacles.
 • Tècnica del salt.
  • Les fases del salt.
  • Ensenyar a saltar.
  • Exercicis per aprendre a saltar.
  • Posició del genet/amazona.
  • Errors i faltes.
 • Vídeo d’exemple.

MF1405. Nusos i construcció d’una línia per lligar cavalls

 • Construcció d’una línia i nusos.
  • Conceptes bàsics sobre els nusos.
  • Nus per lligar cavalls “federal”
  • Nus d’us general “as de guia”
  • Nus d’unió de cordes “pescador”.
  • Línia per lligar cavalls en ruta.
  • Ancoratge al primer arbre “nus de ballestrinca”.
  • Nus de línia “papallona”.
  • Ancoratge al segon arbre “polipast”.
  • Esquema complet.

MF1501. L’esport a Catalunya

 • L'esport a Catalunya.
 • Els professionals de l'esport a Catalunya.
 • Àmbit d'aplicació del Decret 68/2009, de 28 d’abril.
 • Processos especials.
 • Estudis o titulacions previstes per la Llei de les professions de l'esport.
 • Competències de cadascuna de les titulacions.
 • Habilitació per a l’exercici dels animadors o monitors esportius professionals i dels entrenadors professionals.
 • Titulacions dels ensenyaments esportius de règim especial i titulacions federatives.
 • Tractament que fa la Llei de les professions de l'esport del voluntariat.
 • Tractament que fa la Llei de les professions de l'esport dels professionals de fora de Catalunya.
 • Règim sancionador i entrada en vigor de la Llei.
 • Estat actual de la Llei de les professions de l’esport a Catalunya.
 • Les entitats esportives a Catalunya.

MF1502. La formació eqüestre a Catalunya

 • Conceptes sobre formació.
  • Formació reglada.
  • Formació federativa.
  • Formació no reglada.
 • La formació professional reglada vinculada al sector eqüestre.
  • Formació professional.
   • Activitats físiques i esportives.
   • Agrària.
  • Ensenyaments esportius.
  • Qualificacions professionals.
   • Activitats físiques i esportives.
   • Agrària.
 • Els centres de formació de professionals.
 • Els professors de formació professional.

MF1503. Organització i comercialització de rutes a cavall

 • Requisits legals per organitzar rutes a cavall a Catalunya.
  • Empresa organitzadora.
  • Assegurances.
 • Perfils professionals requerits.
  • Director esportiu.
  • Monitor responsable de l’execució de la ruta.
 • Altres consideracions.
 • Comercialització d’activitats de turisme actiu.

MF1504. Normativa equinoteràpia i activitats eqüestres adaptades

 • Equinoteràpia i activitats eqüestres adaptades.
  • Introducció i definicions.
  • Persones implicades en l’equinoteràpia.
  • Vies per a la pràctica de l’equinoteràpia.
 • Normativa hipoteràpia Federació Catalana Hípica.
  • Definició.
  • Tràmits administratius.
  • Obligacions.
  • Instal·lacions.
  • Personal capacitat.
  • Cavalls.

MF1505. Pòlisses de RC i d'accidents personals

 • Pòlisses de RC i d'accidents personals.

MF1506. Regulació de les explotacions equines

 • Regulació de les explotacions equines.
 • Condicions genèriques d’ubicació.
 • Condicions generals de les instal·lacions.
 • Condicions higienicosanitàries.
 • Condicions per garantir el benestar animal.
 • Registre d’explotacions equines.
 • Llibre d’explotació.
 • Explotacions existents i noves explotacions.

MF1507. La identificació equina a Catalunya

 • Regulació de la identificació equina.
 • Elements del nou sistema d’identificació equina.
 • Terminis establerts per a la identificació dels èquids.
 • Documents d’identificació.
 • Targeta de moviment d’èquids.

MF1508. Normativa de transport de cavalls

 • Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius.
 • Com s’han de transportar els cavalls?
 • Quina documentació cal portar durant el transport?

MF1509. Classificació catalana d’activitats econòmiques

 • Classificació catalana d’activitats econòmiques.
 • Secció A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
 • Secció N: Activitats administratives i serveis auxiliars.
 • Secció R: Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
 • Secció P: Educació.

MF1510. Modificació dels usos d’una finca i turisme rural

 • Modificació dels usos d'una finca en sòl no urbanitzable a equipaments o activitats de restauració.
 • Turisme rural.

MF2101. Disciplines hípiques

 • Disciplines hípiques de la Fédération Équestre Internationale.
 • Disciplines hípiques de la Fédération Française d’Equitation.
 • Disciplines hípiques de la Federació Catalana d’Hípica.
  • Alta escola.
  • Concurs complet (C.C.E.).
  • Doma Clàssica.
  • Doma Vaquera.
  • Enganxes.
  • Horseball.
  • Paraeqüestre i Equinoteràpia.
  • Ponis.
  • Raid.
  • Salt.
  • R.E.C.
  • Turisme Eqüestre.
  • Western.
  • Volteig.